Urke ny direktør i Domstoladministrasjonen

Sven Marius Urke, 53 år, er ansatt som ny direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke vil ta over etter Tor Langbach som slutter i stillingen i høst.

Urke har tidligere blant annet arbeidet hos Regjeringsadvokaten. Han er nå rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina som tilsvarer DA i Norge. Han har tidligere også vært oppnevnt som internasjonale medlem i HJPC.

-          Med Sven Marius Urke får Domstoladministrasjonen en spennende direktør med solid juridisk erfaring. Han har de siste ti årene arbeidet med rettsoppbygging på Balkan der han er meget anerkjent for sin innsats. Samtidig har han god erfaring fra juridisk arbeid i Norge, hvilket gjør ham til en godt kvalifisert leder for DA. Det sier styreleder Karl Arne Utgård i en kommentar til ansettelsen.

-          Urke skal lede DAs arbeid med fornying og utvikling av norske domstoler. Det innebærer blant annet å ta vare på mulighetene som ny teknologi gir. Arbeid for kompetanse- og kvalitetsutvikling vil også være sentralt. Samtidig må domstolenes oppgaver og struktur justeres slik at en best kan løse oppgaven som samfunnets viktigste konfliktløser, sier Utgård.

Fakta om DA:

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 66 tingretter, 5 jordskifteoverretter og 34 jordskifteretter. 


Som sentraladministrasjon for den tredje statsmakt er DA ikke underlagt Regjeringen, men har et uavhengig styre som ledes av høyesterettsdommer Karl Arne Utgård.

DA skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det vil blant annet si å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene.

DA har cirka 90 ansatte og har Trondheim som kontorsted.

 

Personalia :

Sven Marius Urke, 53, Sarajevo.

 

Utdanning

Universitetet i Bergen Grad: Juridisk embetseksamen 1990.

 

Yrkeserfaring

2004 High Judicial and Prosecutorial Council Stilling: Internasjonal medlem/ rådgiver.

2001 Office of the High Representative Stilling: Juridisk rådgiver/assisterende direktør

2000 Advokatfirmaet Schjødt Stilling: Advokat

1990 Regjeringsadvokaten Stilling: Advokat

1999 2000-02 Forsvaret Stilling: Juridisk rådgiver ved SFOR i Bosnia og Herzegovina

1995 Drammen Byrett Stilling: Dommer

1994 Forsvaret Stilling: Juridisk rådgiver ved UNIFIL i Libanon

1985 Universitetet i Bergen Stilling: Vitenskapelig assistent

Til toppen