2015

Ny ankeordning for jordskifterettene

Fra årsskiftet forsvinner landets jordskifteoverretter og blir en del av lagmannsrettene. For de som blir involvert i en anke over avgjørelse i en jordskifterett innebærer det en forenkling.

Arbeider videre med struktur

Domstoladministrasjonens (DA) styre har gitt administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til sammenslåinger av domstoler. Et forslag skal legges fram til behandling på styremøte 26. januar. Hvis forslaget blir vedtatt, blir det sendt til Justisdepartementet (JD) for politisk behandling.

Utreder sammenslåing av domstoler

Domstoladministrasjonen (DA) vil i høst vurdere å fremme et forslag om å slå sammen domstoler. Det tas sikte på at et eventuelt forslag skal være ferdig i løpet av året, og oversendes Justisdepartementet.

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer nå 200-årsjubileum. Tirsdag 30.6. kan du følge markeringen på NRK 1 fra kl 10.50.  1. juli er det åpent hus.  

Når tiltalte er barn

I Asker og Bærum tingrett startet 8. juni en sak der tiltalte er et barn. I denne artikkelen forklarer tingrettsdommer Ina Strømstad hvilke utfordringer en slik sak kan medføre.

Retningslinjer for sakkyndigarbeid

Et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten har utarbeidet retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene.

Bedre løsninger i foreldretvister

Sør-Trøndelag tingrett og familievernkontoret i Sør-Trøndelag har etablert et prosjekt for å styrke samarbeidet i foreldretvister med høyt konfliktnivå.

Samisk ordliste for juridisk terminologi

Det er viktig at alle som vil, kan bruke samisk som et likestilt språk i rettsprosesser. På nettstedet for samiske læremidler finnes en juridisk ordliste på samisk, se http://ovttas.no/nb/node/14403 .

Til toppen