2017

Rekordhøy tiltro til domstolene

Innbyggernes tillit til norske domstoler er høyere enn noen gang. Ni av ti har svært eller ganske stor tiltro til domstolene. Det viser den årlige tiltroundersøkelsen for domstolene. Åpenhet og avgjørelser av god kvalitet innen rimelig tid er viktige årsaker, sier høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie.

Domstolene og statsbudsjettet

- Det er sterkt beklagelig at Regjeringen også for neste år kutter i domstolenes driftsbudsjett gjennom den så kalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Domstolene er ikke en del av byråkratiet. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til statsbudsjettet.

Går for nytt tinghus i Bergen

Med en omfattende rehabilitering får Bergen i realiteten et nytt  tinghus. Dette blir et moderne domstolbygg og det mest omfattende tinghusprosjektet i Norge noen gang. For Domstoladministrasjonen har dette vært et prioritert prosjekt når det gjelder nye domstolbygg. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til at Regjeringen har  gitt klarsignal til...

- Foreslår at domstolene tar over barnesakene

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet spørsmålet om særdomstoler ("Særdomstolutvalget") avga sin innstilling til statsrådene Per-Willy Amundsen og Solveig Horne torsdag 9. mars.

Arbeid mot korrupsjon evaluert

Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO har laget en ny rapport om korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

Felles domstolledelse

Styret i Domstoladministrasjonen besluttet mandag at det etableres permanent felles ledelse for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, og at det etableres permanent felles ledelse for Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ordningen etableres permanent så snart fast, felles domstolleder er utnevnt. De to domstollederstillingene vil bli lyst ut snarest.

Sogn og Fjordane får én tingrett

Regjeringen har i statsråd 3. februar besluttet at Sogn tingrett og Fjordane tingrett slås sammen til én domstol med hovedsete i Førde.

Ny tingrett for Bergen og Nordhordland

Bergen tingrett og Nordhordland tingrett går frå årsskiftet saman til ein ny domstol, Bergen tingrett. Då får meir enn 450 000 innbyggjarar frå Austevoll i sør til Gulen i nord ein felles domstol.

Jubileumsseminar om samerett

Onsdag 8. februar 2017 arrangerer Domstoladministrasjonen et jubileumsseminar om samerett i Trondheim. Her vil det bli blant annet bli innlegg om samerett og internasjonal urfolksrett ut fra domstolenes, advokatenes og politiets perspektiv.

Har undersøkt hvor attraktivt dommeryrket er

En undersøkelse viser at dommerstillinger generelt har et sterkt omdømme blant jurister. Muligheter for spesialisering og høyere lønn gjør at noen av de beste juristene likevel gjør andre yrkesvalg.

Til toppen