Høring - forslag til ny forskrift om meddommere

Domstoladministrasjonen har sendt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere på høring. Det er åpent for alle å inngi høringsuttalelse innen fristen 25. juni 2018.

Domstoladministrasjonen foreslår å gi nærmere bestemmelser om kommunenes innmelding av opplysninger om valgte meddommere til tingrettene, lagmannsrettene og jordskifterettene i en ny forskrift.

Formålet med forskriften er å forbedre og forenkle innmeldingen av valgte meddommere ved å kanalisere alle innmeldinger i en digital løsning, og å legge til rette for at domstolene og eventuelt kommunene lettere kan ta elektroniske kommunikasjonsmåter i bruk ved kommunikasjon med meddommere.

Høringsnotatet finner du her.

Til toppen