Norden har best rettssikkerhet

World Justice Project gir årlig ut en rettssikkerhetsindeks der verdens land blir rangert etter vurderinger av 38 forskjellige faktorer. Her er vurderingen av Norge 2020.

Alle de nordiske land troner øverst i den rettssikkerhetsindeks for 2020 som World Justice Project nylig har presentert. De fire første plassene går til Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Norge har nest høyest score av alle de 128 land som er undersøkt. På topp troner Danmark.

WJP Rule of Law Index 2020 måler årlig hvordan mennesker opplever rettssikkerheten I sin hverdag. 130 000 husholdninger og 4 000 eksperter over hele verden deltar. Landene måles ut fra åtte forskjellige rettssikkerhetsdimensjoner som fravær av korrupsjon, maktfordeling, sikkerhet, åpenhet, sivil prosess og straffeprosess. Til sammen deles dimensjonene opp i 38 faktorer. 1,0 står for total rettssikkerhet.

Norge scorer høyest i verden på to dimensjoner:

 • Åpen forvaltning 0,89
 • Velfungerende straffeprosess 0,83

Norge er også rangert som nummer to på:

 • Maktfordeling mellom lovgiver, regjering og domstoler 0,94
 • Fravær av korrupsjon 0,94
 • Fundamentale rettigheter 0,91
 • Regulatorisk gjennomføringsevne 0,87
 • Velfungerende sivilprosess 0,85

Det eneste som trekker ned er "Orden og sikkerhet" der Norge med score på 0,93 er rangert som nummer 4 av de 128 landene.

- Alle land kan forbedre rettssikkerheten. Det er likevel gledelig at Norge igjen kommer i topp på dette indekset, sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen i en kommentar.

- Vi feirer ofte topplasseringer inenfor idrett, Michelinstjerne eller når norske musikere eller skuespiller har gjort det stort utenlands. Det er fint. Men å havne i topp i rettssikkerhet i verden er noe som hver borger i Norge burde feire. Det bidrar til det gode liv for den enkelte, til at næringslivet blir mere konkurransedyktig og at våre felles ressurser blir brukt mer effektivt.

- Jeg ser på dette som en anerkjennelse, ikke bare til domstolene, men også til hele det norske samfunnet.

Av rapporten framgår at rettsikkerheten globalt sett er på vikende front. For tredje året på rad er det flere land som får dårligere rettssikkerhet enn de som får bedre. I alle verdensdeler er det en slik tilbakegang sammenlignet med 2019. Globalt sett er nedgangen tydeligst på fundamentale rettigheter og klar maktfordeling.

De land der rettsikkerheten har sunket mest de fem siste år er Egypt, Venezuela, Kambodsja, Filipinene, Kamerun, Ungarn og Bosnia-Hercegovina. Merkbart er også at USA for første gang ikke er på topp 20 av land med rettssikkerhet.

Hvis man kun ser til en enkelt faktor er det den sterkeste nedgangen i Egypt og Polen på maktfordeling mellom lovgiver, regjering og domstoler.

Undersøkelsen deler opp verden i regioner og peker ut hvilke land som kommer best ut i hver region. De er:

 • Uruguay i Latinamerika og Karibia.
 • Namibia i Afrika, sør for Sahara
 • New Zealand i Øst-Asia og Oceania
 • Georgia i Øst-Europa og Central-Asia ,
 • Nepal i Sør-Asia samt
 • De forente arabiske emirat i Midt-Østen og Nord-Afrika

Men på verdensbasis er det Europa og Norden som dominerer. Her er de ti øverste land på listen:

 1. Danmark 0,90
 2. Norge 0,89
 3. Finland 0,87
 4. Sverige 0,86
 5. Nederland 0,84
 6. Tyskland 0,84
 7. New Zealand 0,83
 8. Østerrike 0,82
 9. Canada 0,81
 10. Estland 0,81

De ti land med lavest plassering er:

119 Zimbabwe 0,39

120 Pakistan 0,39

121 Bolivia 0,38

122 Afghanistan 0,36

123 Mauritania 0,36

124 Kamerun 0,36

125 Egypt 0,36

126 Kongo 0,34

127 Kambodsja 0,33

128 Venezuela 0,27

Hele undersøkelsen er tilgjengelig på http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

Til toppen