2007

Ønsker bedre betaling for lekdommere

I høringssvar og et notat til Justisdepartementet og i media går Domstoladministrasjonen på banen for at ikke erstatningen til lekdommere skal svekkes.

Slutt på tinglysingen i domstolene

Torsdag 25. oktober var siste dagen for tinglysing av dokumenter ved domstolene. Fra nå av utføres tjenesten fullt ut ved Statens kartverk.

Vandelskontroll av meddommere

Regjeringen foreslår at Domstoladministrasjonen får anledning til foreta halvårlige vandelskontroller av meddommere. Direktør Knut Sæther er fornøyd med forslaget.