Nytt åremål som DA-direktør for Urke

Domstoladministrasjonens styre har ansatt Sven Marius Urke på et nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke, 58 år, går dermed på sin andre seksårsperiode som direktør.

Sven Marius Urke startet i 2014 som direktør for Domstoladministrasjonen. Han har tidligere blant annet arbeidet hos Regjeringsadvokaten og som rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina.

-         Sven Marius Urke er en energisk leder som har tatt viktige grep for moderniseringen av domstolene. Domstoladministrasjonen arbeider nå med viktige endringer for å både forenkle og forbedre rettsprosessen. Det krever at domstolenes medarbeidere er oppdaterte på kompetanse, har gode tekniske løsninger og har et velfungerende regelverk for rettsprosessen. Det sier styreleder Bård Tønder i en kommentar til ansettelsen.

-         Samtidig er det viktig at dommernes og domstolenes uavhengighet styrkes til det beste for borgernes rettssikkerhet. En omfattende og nødvendig digitalisering er igangsatt og må fullføres. At dette er på plass gir grunnlag for fortsatt høy tillit til domstolene, sier Tønder.

Fakta om DA:

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 60 tingretter, 34 jordskifteretter samt Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.

Som sentraladministrasjon for den tredje statsmakt er DA ikke underlagt Regjeringen, men har et uavhengig styre som ledes av tidligere høyesterettsdommer Bård Tønder.

DA skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det vil blant annet si å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene.

DA har cirka 90 ansatte og har Trondheim som kontorsted.

Til toppen