Forsøk med opptak i retten utvides

Her er opptaks-PC som brukes for å styre opptakene i en av rettssalene i Tromsø tinghus.

De siste årene har Domstoladministrasjonen et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus for å sikre opptak av forklaringene til partner og vitner. Hensikten er å finne ut hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å få gjort dette på en smidig måte. Nå utvides prosjektet til ytterligere en tingrett og en lagmannsrett.

Les mer om dette og annet digitaliseringsarbeid i domstolene på www.digitaledomstoler.no

Gå direkte til artikkelen om prosjekt om opptak i retten her.

Til toppen