Rekordstort rettsforlik

Tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud, Gjøvik tingrett.
Tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud, Gjøvik tingrett. Foto: Håkon Ness Ødegården

Etter et halvt års mekling inngikk NCC og staten et rekordstort forlik på 305 920 000 kroner etter en rettstvist om Rv 4 Gran grense – Jaren. Etter det Gjøvik tingrett kjenner til er det ikke tidligere gjennomført en så omfattende rettsmekling i Norge.

Det var i september 2018 at NCC reiste søksmål mot staten på grunn av uenighet omkring sluttoppgjøret på arbeidet som er utført på Rv4 på strekningen mellom Gran grense og Jaren. Kravet fra NCC utgjorde 786 559 610 kroner eks. mva. I tillegg ble det krevd forsinkelsesrenter. 31. mai 2019 bestred staten kravene fra NCC og fremmet samtidig tre motkrav på 47 682 855 kroner eks. mva. Rettsforliket er betinget av at Stortinget gir tilstrekkelig tilleggsbevilgning.

- Det er en stor gevinst for domstolene når man lykkes i en sak som denne gjennom rettsmekling. Skulle vi gjennomført hovedforhandlingen måtte vi ha satt av to embetsdommere som skulle ha jobbet kun med denne saken i 52 uker. I tillegg kommer tiden som må settes av til domskriving. Erfaringsmessig vil en slik sak også ankes til lagmannsretten, forteller Knut Ivar Paalsrud, tingrettsdommer i Gjøvik tingrett.

Seks måneders mekling

- Partene ønsket mekling selv, og det ble oppnevnt co-meklere blant personene partene selv foreslo, sier Paalsrud.

I nesten seks måneder har et rettsmeklingsteam gjennomført 31 meklingsmøter mellom partene etter at begge partene aksepterte rettsmekling under saksforberedelsene. De fleste av møtene ble gjennomført digitalt på grunn av Covid-19. Rettsmeklingsteamet har bestått av tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud (Gjøvik), sivilingeniør Anders Beitnes (Trondheim) og dr.ing. Ole Arnfinn Opsahl (Flå).

- Vi delte opp meklingen i flere bolker. På grunn av sakens omfang ble vi som meklere enig med partene om å gjennomføre mekling digitalt i tillegg til fysiske møter, så da Covid-19 kom hadde vi allerede planlagt digitale møter, forteller Paalsrud.

Kunne blitt historiens lengste rettssak

Hadde ikke rettsmeklingen ført frem kunne saken blitt Norges lengste rettssak. Det var nemlig satt av 52 uker til hovedforhandlinger. Tingrettsdommer Knut Aleksander Lahelle Rabl-Vøien hadde nemlig forberedt saken for hovedforhandling i perioden i perioden 7. september 2020 til 10. september 2021.

- Denne saken ville kostet mye dersom den skulle vært kjørt som rettssak. Vi måtte hatt én dommer som skulle ha jobbet med saken i to år samt én settedommer for ett år. Samtidig blir slike saker ofte anket videre oppover i systemet, noe som er kostbart, sier Ingjerd Thune, sorenskriver i Gjøvik tingrett.

- Partenes store samarbeidsvilje, og co-meklernes innsats, har ført til en helhetlig løsning som alle er enige om, avslutter Paalsrud.

Til toppen