Bli med på Rettens dag

Indre Finnmark tingrett arrangerte rollespill for ungdomsskoleelever og elever fra Samisk videregående skole. Foto: Indre Finnmark tingrett

Vi har mange rettigheter som vi kanskje tar som en selvfølge, men som ikke er en selvfølge for folk i andre deler av verden. Og hver dag over hele verden kjemper noen for å få nye rettigheter eller ta opp kampen for å beholde rettigheter som står på spill.

Hvert år markeres derfor European Day of Civil Justice i Europa rundt 25. oktober for å rette fokus på domstolenes rolle i et demokratisk samfunn. I domstolene har vi pleid å markere denne dagen som «Rettens dag» for å fortelle om rettssamfunnet, og hvilke plikter og rettigheter man har.

Høyesterett har pleid å invitere innbyggerne til åpen dag med omvisning. Oslo tinghus inviterer med noen års mellomrom til et stort arrangement med mange aktiviteter for voksne og barn. Andre domstoler markerer også «Rettens dag» med ulike aktiviteter for besøkende.

I år blir det ikke mulig å åpne domstolene på grunn av Covid-19. I stedet vil noen domstoler vise frem domstolen sin eller fortelle om noe som engasjerer ekstra i forskjellige videosnutter. Videoene er lagt ut på Domstoladministrasjonens Facebookside.

Se videoene fra de ulike domstolene på Domstoladministrasjonens Facebookside:

Førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett gir deg muligheten til å bli bedre kjent med lagmannsretten.

Dommerfullmektig Inger Eline Eriksen Fjellgren i Indre Finnmark tingrett tar deg med på omvisning i tingretten, og forteller hvor viktig det er for den samiske befolkningen å ha en egen domstol der de kan få bruke morsmålet sitt når de må møte i retten.

Fra Oslo tingrett forteller dommer Rikke Lassen om hvor viktig det er med uavhengige domstoler.

Jordskifteingeniør Tomas Berntsen i Akershus og Oslo jordskifterett forteller om jordskifteretten og viser deg noen klipp fra befaring i Oslofjorden.

Høyesterett arrangerer åpen dag på Høyesteretts Instagramside

Til toppen