Saksavviklingen i domstolene gikk bedre enn fryktet

Bård Tønder, styreleder i Domstoladministrasjonen Foto: Camilla Moe Rødven

Koronapandemien satte som forventet sitt preg på driften av domstolene i 2020, og antall restanser økte gjennom året. Men det gikk langt bedre enn mange fryktet.

De to første månedene i 2020 viste at det lå an til at reduksjonen i restansene som man så gjennom 2019 også kunne fortsette i 2020. Restriksjonene som ble iverksatt 12. mars på grunn av Covid-19 påvirket imidlertid umiddelbart avviklingen av de fleste typer saker i domstolene. Saksavviklingen kom godt i gang igjen før sommeren.

 

Usikkerheten var stor til hvordan domstolene kunne gjenopprette en tilnærmet normal drift så raskt som mulig. Det viser seg imidlertid at 2020 gikk langt bedre for domstolene enn det var grunn til å frykte.

 

Tiltakene som ble satt inn har hatt god effekt. Det kom på plass en egen smittevernveileder for domstolene. Regelverket ble også endret slik at det ble mulig å gjennomføre flere saker digitalt. Det ble også leid tilleggslokaler for domstoler som hadde behov for det. I tillegg bevilget regjeringen og Stortinget midler til ekstra dømmende stillinger og til innkjøp av mer teknisk utstyr.

 

Styreleder Bård Tønder i Domstoladministrasjonen (DA) er svært fornøyd med resultatene, og gir honnør til alle i domstolene.

– Det gikk mye bedre enn fryktet i 2020. Det har vært jobbet godt i en svært krevende situasjon. Både i domstolene og i DA har man arbeidet hardt med å finne gode løsninger, både teknisk og for å lage nytt regelverk. Uten denne innsatsen ville vi ha vært i en mye verre situasjon nå, sier Tønder.

 

Her er statistikken over domstolenes saksavvikling for 2020.

 

Til toppen