Samiske elever i Indre Finnmark tingrett

Foto: Indre Finnmark tingrett

Det ble interessant og hyggelig når samiske elever fra Karasjok og Kautokeino var med på virtuell rettsmøte.

Indre Finnmark tingrett inviterte denne uken samiske elever fra tingrettens rettskrets til å delta som rettens aktører i et virtuelt rettsmøte, som tingretten arrangerte i forbindelse med samisk språkuke. Elevene fikk i oppgave å følge med og bedømme en sak hvor en ung mann var tiltalt for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Sunná Svendsen (15 år) ved Karasjok ungdomsskole fikk spille rollen som meddommer i saken.Sunná Svendsen (15 år) er siste års elev ved Karasjok ungdomsskole. Hun var meddommer i saken.

– Det var veldig artig å se hvordan en sak i tingretten foregår, sier Svendsen. Hun syntes også at det var fint å se at saken ble gjennomført på samisk.

– Det ble mye enklere å forstå når saken var på samisk, og det opplevdes heller ikke så forferdelig fordi vi fikk snakke på samisk. Hvis saken hadde vært på norsk, så hadde man opplevd det som mer fremmed, og jeg tror at man ville opplevd en større avstand til det å være i retten, forklarer Svendsen.

Dommerfullmektig Inger Eline Eriksen Fjellgren, som ledet det fiktive rettsmøtet, sier at det er viktig for tingretten å synliggjøre samisk språk i rettssystemet.

– Tingretten er også for samene, og det er viktig  at også samene har tillit og at retten kjenner til deres situasjon, kultur og språk. Forhåpentligvis vil denne dagen bidra til å motivere unge til å bli jurister, sier Fjellgren.

Både ungdomsskoleelevene og elevene fra videregående skole synes det er viktig at Indre-Finnmark er etablert. De synes at det er veldig viktig at det er forståelse både for språk og samiske saker i tingretten.

Sunná Svendsen synes at det er bra at samisk og norsk er naturlige språk og at samene får snakke samisk i retten. Hun tror også at de som må snakke norsk i retten blir med utrygge.

– Derfor er det viktig at de får snakke morsmålet i retten, sier Svendsen. Hun påpeker også at det er forskjeller mellom samisk og norsk kultur.

Ungdommer som var med i saken mente at saken passet bra for dem. De syntes det var spesielt artig å se hvordan saken ble behandlet i retten, og hvordan retten forstår de som havner i retten.

Áile Máret Sara (16 år) er elev ved videregående skole i Karasjok. Hun synes det var fint å følge saken.

– Det er sikkert noen som i fremtiden vil havne i en slik situasjon, sier Sara.
 
Hun tror saken kan påvirke at ungdommen som fulgte med ikke bryter lover og regler i fremtiden.

Dommerfullmektig Fjellgren påpeker viktigheten av å synliggjøre og styrke det samiske perspektivet i domstolsystemet.

– Mitt ønske er selvfølgelig at alle dommere har til en viss grad kjennskap til de spesielle spørsmålene som kan oppstå i samiske saker rundt omkring i Norge. Samene er bosatt overalt i landet. Det er bra at vi har språkuke, fordi da er det grunn til å påminne at vi samer er et eget folk i Norge med eget språk, avslutter Fjellgren.

Les hele saken på samisk på Indre Finnmarks nettside.

Til toppen