Tilpasninger i prosessregelverket grunnet koronasituasjonen

En midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket i forbindelse med koronasituasjonen er nå vedtatt

Den 26. mai vedtok Stortinget Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket i forbindelse med koronasituasjonen. Loven skal gjelde til 31. oktober.

Den nye, midlertidige loven skal videreføre reglene i Midlertidig forskrift 27. mars 2020 nummer 459 om forenkling og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av covid-19.

Den midlertidige loven skal avhjelpe konsekvensene covid-19-utbruddet har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten, og gjøre det enklere å avvikle saker i den situasjonen vi har nå. Loven utfyller, supplerer og fraviker enkelte prosessregler i for eksempel tvisteloven, straffeprosessloven og domstolloven.

Blant de midlertidige endringene blir det blant annet mulighet til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør. I tillegg blir det mulig å bruke mer skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler. Det blir også adgang til å bruke alternative løsninger for undertegning og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Hele forslaget kan leses på regjeringen.no. 

Til toppen