De alminnelige domstolene

sjangerbilde lover 200.jpg
Illustrasjonsbilde fra Oslo byfogdembete

På disse sidene gis en kort oversikt over rettssystemet. Mer informasjon om ulike rettsinstanser finner du nederst.

De alminnelige domstolene i Norge består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

Høyesterett

Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå.

Lagmannsrettene

Det er seks lagmannsretter i Norge, disse dekker hvert sitt geografiske område (lagdømme).

Tingrettene

Domstolene i første instans kalles tingretter, disse dekker hver sin rettskrets med kommuner.


Forliksrådene

Alle kommuner har et forliksråd som mekler i sivile saker. Les mer om forliksrådene. (Justisdepartementets nettsted)
 


Til toppen