De alminnelige domstolene

sjangerbilde lover 200.jpg
Illustrasjonsbilde fra Oslo byfogdembete

På disse sidene gis en kort oversikt over rettssystemet. Mer informasjon om ulike rettsinstanser finner du nederst på siden.

De alminnelige domstolene i Norge består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene (inkludert Oslo byfogdembete). Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

Høyesterett

Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå.

Lagmannsrettene

Det er seks lagmannsretter i Norge, disse dekker hvert sitt geografiske område (lagdømme).

Tingrettene

Domstolene i første instans kalles tingretter, disse dekker hver sin rettskrets med kommuner.

I Oslo er det to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Til sammen er det 60 domstoler i første instans.


Forliksrådene

Alle kommuner har et forliksråd som mekler i sivile saker. Les mer om forliksrådene. (Justisdepartementets nettsted)
 


Til toppen