Lagmannsrettene

Tromsø Tinghus med Hålogaland lagmannsrett
Tromsø Tinghus huser Hålogaland lagmannsrett

Lagmannsrettene tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker. Ankene kommer fra tingrettene i lagdømmet (geografisk område som består av flere tingretters domssogn) samt fra jordskifterettene. 

Norges seks lagmannsretter

Se kart over lagdømmeinndelingen.

Anke over dommer

Om anke i sivile saker

Om anke i straffesaker

 

Til toppen