Publikumsbesøk

Innganspartiet i Oslo tingrett
Fra inngangspartiet i Oslo tingrett

I Norge er offentlighet i rettspleien hovedregelen. Det betyr at publikum og presse som regel har adgang til å være til stede under rettsmøter og til å få innsyn i domstolenes avgjørelser.

Generelt om klassebesøk i norske domstoler

Skoleklasser kommer ofte på besøk til en domstol for å følge en rettssak. Da vil domstolen gjøre sitt for at elevenes utbytte skal bli best mulig. Ta kontakt med domstolen dere vil besøke for å finne en dato for besøket, en egnet rettssak som går over én dag og en rettssal som er stor nok til å romme hele klassen.
Når tidspunktet er avtalt, vil klassens lærer motta praktiske opplysninger.
For at forberedelser og planlegging kan skje på beste måte, bør bestilling skje i god tid og helst et par måneder før besøket.

 

 

Til toppen