Forliksrådet

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. 

Kontakte forliksrådet?

Alle kommuner har forliksråd. Se politiet.no for kontaktinformasjon og hvilke saker de behandler. Politiet er sekretariat for forlikrådene.

Kan en sak fra forliksrådet tas videre til tingretten?

Forliksrådet kan innstille behandlingen av en sak. Dt kan skje om det er lite sannsynlig at saken egner seg for videre behandling der, eller etter forgjeves mekling og forliksrådet ikke vil avsi dom. Når en sak er innstilt i forliksrådet kan den bringes inn for tingretten ved stevning.

Dommer fra forliksrådet, herunder fraværsdommer, kan overprøves ved søksmål for tingretten. Fristen for stevning er én måned. I disse tilfellene kreves det ikke vanlig stevning, det er tilstrekkelig å oversende avgjørelsen til retten. Skriv at den ønskes overprøvd, hvilken endring som kreves, og hva du mener er feil ved avgjørelsen.

Anke av andre avgjørelser

Forliksrådets avgjørelser om sakskostnader, rettsgebyr eller salærfastsettelse kan ankes til tingretten.

 

Til toppen