Besøk en domstol

Besøk en domstol.jpg

Det å se hvordan en rettssak foregår kan være en viktig del av opplæringen om rettssystemet i Norge. Dette er en veiledning for lærere som vil ta med en klasse for å se en rettssak.

Hvor henvender man seg?

Flere domstoler har en kontaktperson for skolebesøk, men det enkleste vil være sende en e-post til domstolen og oppgi hva dere ønsker å få ut av besøket. Angi hvor mange dere vil være, hvilke dager som passer best og hvor lenge dere vil være tilstede. Det går også å ringe sentralbordet i domstolen, så kan de hjelpe deg videre.
Lenke til kontaktinformasjon for alle domstoler

Omvisning eller rettssak?

Det som er mest interessant for elevene er å følge en straffesak i meddomsrett i tingretten eller lagmannsretten, eller en jury-sak i lagmannsretten. I enkelte store domstoler arrangeres det omvisninger for skoleklasser.

En rettssak som passer klassen

Læreren bør ta kontakt ca. to måneder i forkant av besøket. Da kan domstolen lettere plukke ut en passende sak. Det er viktig å være klar over at rettssaker ikke sjeldent utsettes på grunn av sykdom eller annet. I større domstoler kan det lages rutiner på å ha en sak i reserve, eller at det ikke bestemmes hvilken sak dere skal følge før tett opptil besøket.  

Hvor lang tid tar saken?

Det er det ikke alltid så lett å forutse, men det er ofte angitt hvor lang tid saken antas å være, eksempelvis en halv eller hel dag. Ofte åpner rettsmøtet kl. 09.00. Det er vanlig at skoleklasser ikke følger hele saken, men forlater salen i en pause. Hvis dere ønsker å følge en hel sak er det viktig å formidle til domstolen hvilken tidsramme dere har. 

Forberedelser

For å få mest ut av besøket er det bra om elevene har en del forhåndskunnskaper om maktfordeling, domstolenes uavhengighet og aktørenes roller i rettssaken. Det er også en fordel om dere kan formidle noe om forhåndskunnskapene til domstolen. Her på domstol.no finnes en hel del fakta, quiz og ordkobling elevene kan få prøve seg på, før eller etter et besøk. Hvis det i god tid er klart hvilken sak dere skal følge, kan dere be om å få en anonymisert tiltale oversendt slikt at dere kan se hva saken gjelder. Tiltalen gjør det også enklere å følge med under selve rettsmøtet. For å sikre et godt utbytte av besøket kan det også være en fordel å gjennomgå den eller de aktuelle straffebestemmelser, og diskutere saken på forhånd.

Oppmøte i domstolen

Det er viktig at alle er på plass i tide. Det er ikke sikkert at etternølere blir sluppet inn. Prøv gjerne å få en avtale med domstolen om å få en informasjon 20-30 minutt før saken starter. Kanskje kan dommeren da fortelle litt om domstolens arbeid og hva som kommer til å foregå i den aktuelle saken. Det kan også gi elevene mulighet til å komme med spørsmål. Når selve rettssaken starter er dette selvsagt ikke mulig. Fordi dommerne skal ha domskonferanse etter at saken er avsluttet kan det også være problematisk å få informasjon fra dommeren i ettertid. Det kan være mulig å stille spørsmål til aktor eller forsvarer etter at forhandlingene er avsluttet. 

Oppførsel i rettssalen

De fleste rettssaker er offentlige. Det er viktig å ha respekt for de involverte, og for domstolen. Derfor må alle følge noen regler i rettssalen:

  • Alle mobiltelefoner må være slått av.
  • Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikke i salen.
  • Når hovedforhandlingen er begynt er det ikke anledning til noen form for kommunikasjon eller aktivitet som medfører uro i rettssalen. Dersom man ønsker å forlate lokalet bør dette fortrinnsvis skje i forbindelse med pauser.
  • Når dommerne kommer inn og går ut i forbindelse med pauser og når retten heves skal alle reise seg.

I rettssalen er dommeren sjefen. Hvis han eller hun for eksempel sier at lue ikke er tillatt i rettssalen, så må dette følges.

Etter rettssaken

Det er mulig å spørre domstolen om å få tilsendt dommen i ettertid i anonymisert form.