Diskusjonstema

Eksempler som kan diskuteres i klassen for å øke forståelsen for hvordan rettssystemet fungerer.

Dømt for omsorgssvikt

En mor ble dømt for omsorgssvikt for sin datter som hadde anoreksi.
https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-1675-a

Fem råd for bruk av sosiale medier

Feil bruk av sosiale medier kan føre deg i fengsel https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kajqQA/I-sosiale-medier-er-alt-et-tastetrykk-unna-Ogsa-fengselsstraff--Jens-Johan-Hjort

Utro småbarnsfar tapte huset

Kan man avtale hva som helst? Nei, men det går an å avtale at man mister hus og bil ved utroskap.
http://rett24.no/articles/utro-smabarnsfar-tapte-huset-til-forsmadd-dommerdatter

Trump uenig med dommere

Hvorfor kan en dommer gå i mot presidenten? Og hvorfor er denne debatten viktig?
http://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-nesten-sa-man-ikke-tror-det-man-horer/67007456

Å få forklare seg i retten

Helt grunnleggende i en rettsstat er at en tiltalt har rett til å forklare seg i retten. Det ville være helt urimelig å dømme et menneske uten av han fikk komme til orde overfor de som skal avgjøre hans skjebne. 
http://www.adressa.no/meninger/article1730185.ece 

Straffene er strengere enn vi tror

Nordmenn undervurderer grovt straffene norske domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling. Det rapporterer forskning.no
http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____24016.aspx?epslanguage=NO

Juridisk ansvar for videoer

En rettsinstans i Milano i Italia fant tre Google-ledere skyldig i å ha forbrutt seg mot personvernet fordi de ikke fikk fjernet en video fra nettstedet hurtig nok. .
http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/googlesjefer-doemt-til-fengselsstraff-i-italia-3148317.html

Dommer-blogg

En rekke diskusjonstema tas opp av tidligere tingrettsdommer Rune Lium i Dommerbloggen.

 

 

Til toppen