Ledige stillinger

Bilde av dommerkapper
Oversikt over ledige stillinger i domstolene og Domstoladministrasjonen

Ledige stillinger og embeter i de alminnelige domstolene, jordskifterettene og Domstoladministrasjonen.

Mer informasjon om Innstillingsrådet for dommere, inkludert søkerlister og innstillinger:www.domstol.no/innstillingsradet

Til toppen