Korttidskonstitusjoner

Iblant kan en domstol ha behov for å konstituere en dommer for en kort periode. På denne siden legger vi ut slike ledige konstitusjoner

Agder lagmannsrett, konstitusjon som lagdommer i 4 måneder. Søknadsfrist 20. november 2019.