Andre stillinger

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett - Jordskiftedommerfullmektig - Søknadsfrist 26.10.2021

Lofoten og Vesterålen jordskifterett - Overingeniør/teknisk utreder/landmåler - Søknadsfrist 31.10.2021

Frostating lagmannsrett - Administrasjonssjef - Søknadsfrist 31.10.2021 

Midtre Hålogaland tingrett - Administrasjonssjef - Søknadsfrist 31.10.2021

Oslo tingrett - Operativ IKT-leder - Søknadsfrist 31.10.2021

Buskerud tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 01.11.2021

Møre og Romsdal tingrett - Dommarfullmektig - Søknasfrist 02.11.2021

Oslo tingrett - Sikkerhetsleder - Søknadsfrist 02.11.2021

Sis- ja Nuortå-Finnmårkku diggegoddi/lndre og Østre Finnmark tingrett - Dommerfullmektig Vadsø  - Søknadsfrist 03.11.2021

Trøndelag tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 05.11.2021

Norges Høyesterett - Protokollsekretær (vikariat) - Søknadsfrist 07.11.2021

Sis- ja Nuortå-Finnmårkku diggegoddi/lndre og Østre Finnmark tingrett - Dommerfullmektig Tana - Søknadsfrist 08.11.2021

Follo og Nordre Østfold tingrett - Saksbehandler (Ski) - Søknadsfrist 08.11.2021

Vestre Innlandet tingrett - Saksbehandler (50 %) - Søknadsfrist 11.11.2021

Lofoten og Vesterålen jordskifterett - Saksbehandler - Søknadsfrist 14.11.2021

Borgarting lagmannsrett - 1-2 vikariater som juridisk utreder - Søknadsfrist 14.11.2021


 

Til toppen