Andre stillinger

Illustrasjonsbilde medarbeidere
Domstolene er ikke bare dommere, mange jobber også med blant annet administrasjon, sikkerhet og som ingeniører.

Oversikt over ledige dommerfullmektigstillinger, administrative og tekniske stillinger i alle domstolene:

 

Aust-Telemark tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 30.10.2020

Noregs Høgsterett - Utgreiarar - Søknadsfrist 01.11.2020

Nord-Østerdal jordskifterett - Saksbehandler - Søknadsfrist 02.11.2020

Asker og Bærum tingrett - Servicemedarbeider - Søknadsfrist 08.11.2020

Dalane tingrett - Førstekonsulent - Søknadsfrist 08.11.2020

Follo tingrett - Dommerfullmektig - Søknadsfrist 09.11.2020


 

 

 
 

 

  

 


 


 

 

 

 


 

  

 
 


 

Til toppen