Ledige stillinger i digitaliseringsarbeidet

Digitaliseringen av Norges domstoler er godt i gang. Vi setter brukeren i sentrum når vi utvikler digitale tjenester. For å nå målet om å forbedre arbeidsprosessene og levere nyttige digitale tjenester og løsninger, styrker vi vårt utviklingsmiljø. Domstoladministrasjonen (DA) søker derfor tre produkteiere, én UX-designer og én web-designer.  

Det er ikke ofte at du som borger må forholde deg til en domstol. I en slik situasjon vil du imidlertid være opptatt av en rettferdig behandling, en prosess preget av åpenhet og at du får en riktig avgjørelse til rett tid. Dette er sentralt i domstolenes samfunnsoppdrag.

I DA brenner vi for å støtte, fornye og forenkle hverdagen til domstolenes brukere og medarbeidere. Dette skal vi få til gjennom digitaliseringssatsingen vår. Vi ønsker at du vil være med oss i arbeidet! 

Arbeidsform

For å møte brukernes behov har vi over tid endret både organisering og arbeidsform. Våre utviklingsteam arbeider etter smidige arbeidsmåter og organiseres etter tydelige produktlinjer med dedikerte produkteiere. Med dette ønsker vi å oppnå sterkere samarbeid og eierskap i team på tvers av leverandører, behovseiere og fageksperter fra domstolene. Organiseringen skal sikre at domstolene får et større eierskap til sine behov og deltar i viktige prioriteringer.

Arbeidsform og arbeidsmåter er fortsatt i støpeskjeen, og du vil få en sentral rolle og mulighet til å påvirke hvordan vi skal jobbe for å realisere våre mål i de nærmeste årene.

Les mer om de ulike stillingene og søk via JobbNorge ved å følge linkene under:

Tre ledige stillinger som produkteier - Søknadsfrist utløpt

Ledig stilling som UX-designer - Søknadsfrist utløpt

Ledig stilling som webdesigner - Søknadsfrist utløpt

 

 

Til toppen