Vil du jobbe med IT-utvikling for domstolene?

Norge har 49 domstoler med om lag 2000 medarbeidere. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser, og er avhengig av tillit. Det innebærer at virksomheten må innfri samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) skal gjøre domstolene best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Vi er godt i gang med tidenes modernisering– og digitaliseringsløft, og skal sikre at både domstolene og samhandlende aktører har effektive og moderne IT-systemer og god IT-støtte.

Nå søker vi tre nye og dyktige kolleger til å hjelpe oss å levere det samfunnet og brukerne våre forventer av domstolenes IT-løsninger.

Søknadsfrist for alle stillingene er søndag 15.08.2021.

Hvordan er det å jobbe med IT i Norges domstoler? Se video her!

Teknisk prosjektleder
IT-avdelingen skal levere gode og tidsriktige løsninger raskt, effektivt og med høy kvalitet. For å styrke vår evne og kapasitet i takt med en raskt økende oppdragsmengde, søker vi nå deg som har en genuin interesse for teknologi og et brennende hjerte for prosjekt- og prosessledelse.

Les mer og søk på stillingen her

 

Testleder
Vi ønsker nå å styrke egen kapasitet og kompetanse på testområdet. Som testleder i DA vil du jobbe mye på tvers av forretningsbehov og IT-behov. Det betyr at du vil arbeide både med plattformteamet og utviklingsteamene, samt med de som er ansvarlige for klienter og sikkerhetspatching på systemene til domstolene. Du vil få jobbe med smidig utvikling og DevOps, og hvordan vi tester klienter, infrastruktur og skyløsninger. Du vil arbeide i et testleder-team, som vil bestå av 3 testledere.

Les mer og søk på stillingen her

 

Systemansvarlig Frontend-løsninger
Vi har utviklet rollebaserte webklienter for informasjonsutveksling med aktører som samhandler tett med domstolene. Webklientene fungerer som samhandlingsportaler for advokater, meddommere, presse, kommuner og fylkeskommuner. Det er ca 65.000 brukere som kan benytte webklientene, og som kan samhandle med domstolene ved å sende inn og motta dokumenter, enkle skjema, samt få varslinger. Målet er at flere av aktørene som samhandler tett med domstolene skal tilbys rollebaserte webklienter for sikker samhandling. Vi forventer å komme opp i ca 100.000 brukere på våre eksterne portaler, men potensialet er hele Norges befolkning. Grunnet intern omrokkering trenger vi nå en ny systemansvarlig for fronted-løsningene våre.

Les mer og søk på stillingen her

 

Til toppen