Smitteverntiltak i domstolene

Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet og vil avvikle så mange saker som mulig samtidig som smittevern og sikkerhet ivaretas.

Vi trenger derfor din hjelp i arbeidet, og det viktigste er:

  1. Hold deg hjemme om du er syk – også ved milde symptomer
  2. Hold hendene rene – vask hyppig
  3. Hold minst 1 meter avstand – til alle personer
  4. Begrens antallet personer du møter privat

Smittevernveileder

Se Veileder i smittevern for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter (pdf). Folkehelseinstituttet (FHI) og Domstoladministrasjonen (DA) har laget denne nasjonale veilederen.

Flere domstoler har også informasjon om lokale tiltak på nettstedet sitt eller i sosiale medier.

Informasjonsfilm om smitteverntiltak for deg som skal møte i en fysisk rettssak 

Lenker til informasjonsfilm om smittevern i domstolen (YouTube):

Infection control measures in court during the corona pandemic (english subtitles) 

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på norsk bokmål) 

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på nynorsk) 

Diedut njoammundávdda hehttema birra koronadávdda olis duopmostuoluin (tekstet på nord-samisk)

For parter, vitner, meddommere, andre aktører

Du vil få beskjed fra domstolen dersom rettssaken gjennomføres digitalt eller utsettes. Hvis du ikke får en slik beskjed og ingen av punktene under er aktuelle for deg, skal du møte opp i tråd med innkallingen.

Flere av domstolene har innført QR-registrering av besøkende.

Viktig:

  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig. Se domstoloversikt.
  • Har du vært i utlandet så gjelder innreisekarantene uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig. Se FHI og smittevernråd ved reise.

Publikum og media

Noen domstoler har begrenset adgangen til sine lokaler,med adgang kun etter avtale. Dette er smittteverntiltak for å begrense antall mennesker på samme sted. Kontakt derfor domstolen på telefon eller epost eller sjekk nettsidene for informasjon om dette. 

 

Til toppen