Smitteverntiltak i domstolene

Her finner du film, veileder og annen informasjon om smitteverntiltak i domstolene.

Domstolene avvikler så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt. Flere domstoler har informasjon om situasjonen i domstolen på sitt eget nettsted eller i sosiale medier.

Informasjonsfilm om smitteverntiltak for deg som skal møte i en fysisk rettssak 

Lenker til informasjonsfilm om smittevern i domstolen (YouTube):

Infection control measures in court during the corona pandemic (english subtitles) 

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på norsk bokmål) 

Smitteverntiltak i domstolen under koronapandemien (tekstet på nynorsk) 

Diedut njoammundávdda hehttema birra koronadávdda olis duopmostuoluin (tekstet på nord-samisk)

 

Smittevernveileder 

Smittevernveileder som er utarbeidet av Folkehelseinstitttet og Domstoladministrasjonen.
Veileder i smittevern for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter (fhi.no)

Endringer i veilederen (teksten er ikke oppdatert i selve veilederen): 

Veileder i smittevern for Norges domstoler ved fysiske rettsmøter av 28. april gjelder,
men med oppdatert avstandskrav på minst 1 meter. Avstandskravet gjelder for alle deler av veilederen der det nå står «hold minst 1, helst 2 meter mellom personer». Det nye avstandskravet trådte i kraft 30. april. «Hold minst 1 meter avstand» erstatter «hold minst 1, helst 2 meter mellom personer».

 

For parter, vitner, meddommere, andre aktører

Hvis du er innkalt til en rettssak vil du få beskjed fra domstolen dersom den vil bli gjennomført som fjernmøte, eller blir utsatt. Hvis du ikke får annen beskjed skal du møte opp i tråd med innkallingen.

Det eneste unntaket fra dette er hvis noen av disse punktene er aktuelle for deg:

  • Er du allerede sykmeldt eller satt i karantene, må du melde fra til domstolen så raskt som mulig. Se domstoloversikt.
  • Har du vært i utlandet, skal du holde deg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Det gjelder uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.
  • Har du symptomer på smitte eller annen konkret mistanke om at du kan være smittet, skal du også holde deg hjemme inntil du har fått klarsignal fra lege. Meld fra til domstolen så raskt som mulig.

Hvis stengt publikumsmottak, bruk e-post eller telefon

Noen domstoler har stengt sitt publikumsmottak fordi lokalene gjør at man ikke kan følge nasjonal smittevernanbefaling om 2 meters avstand. Da kan du kontakte domstolen på epost eller telefon.

Vi ber om at henvendelser vedrørende notarialforretninger begrenses i størst mulig grad. Unntaket er tilfeller hvor det er vesentlig fare for økonomisk tap eller annen alvorlig velferdsmessig konsekvens, dersom notarialforretningen ikke utføres innen kort tid. I denne typen tilfeller ber vi om at du sender begrunnelse til domstolen via epost merket "Notarial haster", eventuelt ringer domstolen.

Journalister må avtale på forhånd om de vil ha adgang til et tinghus.

Til toppen