Lágamánnerievttit

Lágamánneriekti mearrida guoddalemiid riektemearrádusain siviila áššiin ja ráŋggáštusáššiin. Guoddaleamit bohtet diggegottiin lágaguovllus (geográfalaš guovlu gosa gullet máŋga diggegotti duopmoguovllu) ja eanajuohkinrivttiin.

Norgga guhtta lágamánnerievtti

Guoddalit duomuid

Guoddaleapmi siviila áššiin

Guoddaleapmi ráŋggáštusáššiin