Fállu
Várddus duopmostuoluid rabas virggiid, ja duopmárdoaimmaid ja dieđuid virgáibidjanráđi birra.

Eanáš oassi sisdoalus lea dárogillii.

Siidu lea maŋimus dáhkiduvvon: 16.01.2009, kl. 14:54