Rabas virggit

Várddus duopmostuoluid rabas virggiid, ja duopmárdoaimmaid ja dieđuid virgáibidjanráđi birra.

Eanáš oassi sisdoalus lea dárogillii.