Fállu

Dát sisdoallo ii gávdno sámegillii. Vállje eará giela.

Quiz om domstoler og maktfordeling (23.08.06)

Nå kan du prøve dine kunnskaper om domstoler og maktfordeling i en ny quiz.

Les mer om