Almmolašvuohta ja geahčadeapmi

Goas lea diggeášši?

Sáhttán go čuovvut diggeášši.

Oaččun go duomu poasta mielde ráŋggáštusáššis?

Sáhtán go oažžut diggemearrádusa ráŋggáštusáššis?

Beasan go oaidnit mearrádusa siviila áššis?

Siviila áššiid dokumeanttaid geahčadeapmi

Filbmet, govvet ja jiena báddet