Bealušteaddji

 Bealušteaddji veahkeha áššáiduhttoma dahje áššáskuhti ráŋggáštusáššis. Eanáš áššiin lea áššáskuhttis vuoigatvuohta oažžut máksut bealušteaddji almmolašvuođas. Son gii lea áššáiduhtton dahje áššáskuhtton, sáhttá ieš váljet bealušteaddji. Jus sus eai leat erenoamáš sávaldagat, de nammada duopmostuollu bealušteaddji. Dábálaččat lea bealušteaddji advokáhta. Áššáskuhtti sáhttá maid válljet bealušteaddji gii ii leat advokáhta. Dákkár diliin  ferte diggi duhkehit dan .

Vuhtiiváldit áššehasa riektesihkarvuođa

Bealušteaddji galgá vuhtiiváldit áššehasa beroštumiid áššis. Son galgá addit ráđi, ja sus lea jávohisvuođageatni buot áššiin maid oažžu diehtit áššehasas. Jus áššehas dovddasta dagus bealušteaddjái, muhto muđuid lohká iežas sivaheapmin, de sáhttá šaddat váttis bealušteaddjái bealuštit áššehasa beroštumiid. Bealušteaddji sáhttá de ávžžuhit áššehasa dovddastit,  dahje molsut bealušteaddji.

Fásta bealušteaddjit

Buot duopmostuoluin leat iežaset fásta bealušteaddjit. Dát nammaduvvojit ráŋggáštusáššiin gos áššehasas ii leat iežas advokáhta.  

Geahča listu duopmostuoluid fásta bealušteaddjin (PDF)

Siidu lea maŋimuš dáhkiduvvon: 04.11.2014, kl. 10:16