Áktor

Son guhte ovddasta áššáskuhttoneiseváldi ráŋggástusáššis, gohčoduvvo áktor.

Áktoris lea jurididihkálaš ámmátoahppu ja bargá dábálaččat bolesis dahje stádaadvokáhtas.

Jus áššáskuhtto galgá dupemjuvvot, ferte áktor duođaštit ahte son lea siivalaš. Áššáksuhtto ii galgga dárbbašit duođaštit dan ahte lea sivaheapme. Áktor galgá leat bealátkeahtes ja galgá maid ovddidit duođaštusaid mat leat buorrin áššáskuhttomii.