Jođihit iežan ášši

Dán siidus leat dieđut maid berret fuomášit go jođihat iežat ášši (okta gii jođiha ieš ášši, advokáhta haga)

Oasehasat sáhttet ieža jođihit ášši proseassafámohasa (advokáhta) haga siviila áššiin. Dat guoská beroškeahttá lei go ášši dábálaš siviila ášši váldodikkiin dahje smávvagáibádus (geahča eanet áššešlájaid válljenvejolašvuođain siviila ášši ja smávvagáibádusproseassa)

Galggango váldit oktavuođa advokáhtain?

Áššit mat leat mohkkái, viidá dahje boktet garra dovdduid, rávvejit duopmostuolut ahte advokáhta ovddasta oasehasaid. Buot áššin lea várra ahte sáhttá vuoittáhallat, ja son gii vuoittáhallá dubmejuvvo dábálaččat máksit vuostebeali áššegoluid. Danne fertet árvvoštallat dárbbu seastit advokáhta goluid dan ektui go vuoittáhallat áššis ja dasa lassin vel máksit áššegoluid.

Loga eanet áššegoluid buhtadus gáibádusa riidolágas (lovdata.no)

Sáhtán go oaččut gokčot goluid?

Dat gávdnojit vejolašvuođat oažžut gokčot advokáhta goluid. Dáhkádusain, ásodatservviin ja fágasearvin lea dávjá riekteveahkkeortnegat oassin iežaset fálaldagas. Dasa lassin fállá Advokatene (geahča  www.jus.no ) ja soames studeantasearvvit riekteveahkki.

Geahča maiddái Áššegolut

Riidočoavdinráđđi

Muhtton áššiid sáhttá heivet meannudit riidočoavdinráđis. Dat guoská erenoamážit riidduin gos oasehasat galget deaivvadit maiddái maŋŋágo riido lea čovdon.

Loga eanet http://www.konfliktraadet.no/.

Áššeráhkkaneapmi ja bagadeapmi

Jus ovtta oasehasas ii leat advokáhtta, ferte ášši dábálaččat meannuduvvot riidočoavdinráđis. Loga eanet dan birra Siviila áššiid čuoggáš

Riidoášši/siviila ášši diggegottis álggahuvvo go ášši vuolggaheaddji sádde stevnnega. Dasto buktá ášši vuostebealli vástádusa. Oasehasat geain ii leat advokáhta (maiddái gohčoduvvon proseassafámohas) sáhttá njálmmálaččat ovddidit stevnnega, vástaga ja eará proseassačállosiid go fitná duopmostuolus. Riekti čállá dalle proseassačállosa, muhto ii sáhte rávvet du áššis.

Stevnnega ja vástaga sisdoalu njuolggadusat riidolágá § 9-2 og § 9-3 vuođul (lovdata.no).

Duopmár galgá veahkehit ráhkkanahttit ášši buoremus lági mielde. Áššeráhkkaneapmi vuohki mearriduvvo das ahte meannuduvvogo ášši smávvágáibádusproseassa njuolggadusaid vuođul dahje siviila ášši váldodokkiin.

Man láhkai proseassat čađahuvvojit daid iešguđetge áššešlájain, sáhtát lohkat dás vuolábealde. Fuomáš ahte oasehasat geat ieža prosederejit ášši, barget ieža advokáhta bargguid, čilgehusas "mii dáhpáhuvvá diggeáššis".

 

Siidu lea maŋimuš dáhkiduvvon: 10.11.2015, kl. 10:29