Duopmostuolut

A

Akershus og Oslo jordskifterett
Alstahaug tingrett
Alta tingrett

Å

Årsrapport 2018

A

Aust-Agder jordskifterett
Aust-Agder tingrett
Aust-Telemark tingrett

B

Bergen tingrett
Brønnøy tingrett

D

Dalane tingrett
Drammen tingrett

F

Finnmark jordskifterett
Finnmárkku meahcceduopmostuollu
Finnmárkokomišuvdna
Follo tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett

G

Gjøvik tingrett
Glåmdal jordskifterett
Glåmdal tingrett

H

Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hålogaland lagmannsrett
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett
Hedmarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Helgeland jordskifterett

I

Indre Hordaland jordskifterett
Indre Sogn jordskifterett
Inntrøndelag tingrett

J

Jæren tingrett

K

Kongsberg og Eiker tingrett
Kristiansand tingrett

L

Lister tingrett
Lofoten og Vesterålen jordskifterett
Lofoten tingrett

M

Marnar jordskifterett
Moss tingrett

N

Namdal tingrett
Nedre Telemark jordskifterett
Nedre Telemark tingrett
Nord- og Midhordland jordskifterett
Nordfjord jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal jordskifterett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordmøre jordskifterett
Nord-Østerdal jordskifterett
Nord-Østerdal tingrett
Nord-Troms jordskifterett
Nord-Troms tingrett
Norgga Alimusriekti

O

Ofoten tingrett
Oslo tingrett

Ø

Øst-Finnmark tingrett
Østfold jordskifterett
Øvre Buskerud jordskifterett
Øvre Romerike tingrett
Øvre Telemark jordskifterett

R

Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal jordskifterett
Romsdal tingrett

S

Salten jordskifterett
Salten tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Sis-finnmárkku diggegoddi
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Sør-Rogaland jordskifterett
Sør-Trøndelag jordskifterett
Sør-Trøndelag tingrett
Stavanger tingrett
Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre jordskifterett
Sunnmøre tingrett

T

Trondenes tingrett

V

Valdres jordskifterett
Valdres tingrett
Vesterålen tingrett
Vestfold tingrett
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Vest-Telemark tingrett