Meddommer

Meddommer og dommer
Meddommerne er alltid i flertall i straffesaker (illustrasjonsbilde)

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Hvis partene krever det, kan det også være meddommere i sivile saker.

Les mer om rollen som meddommer og den norske meddommerordningen på denne siden.

Til toppen