Saksøker

Saksøker er betegnelsen på den som går til retten for å få løst og avgjort en konflikt. Her er en oversikt over de viktigste rettighetene og pliktene for en saksøker.

Rettigheter og plikter for saksøkeren

De viktigste rettighetene og pliktene er

  • Saksøkeren skal innkalles til alle rettsmøter i saken og må møte hvis han blir pålagt det. 
  • Han kan velge å føre saken sin selv eller la en advokat gjøre det. 
  • Han kan føre vitner og fremlegge andre bevis. Han må gi en sannferdig og fullstendig forklaring, og må avgi en forsikring om at han vil gjøre dette.
  • Hvis han er uenig i de avgjørelsene retten treffer, har han som hovedregel rett til fornyet prøving ved en høyere domstol.
Til toppen