Saksøkt

Den saksøkte i en rettssak er den som saksøkeren har reist sak mot. Denne siden gir en oversikt over rollen og rettighetene til en saksøkt.

Den saksøkte har stort sett de samme rettigheter og plikter som saksøkeren. De viktigste er:

  • Den saksøkte skal innkalles til alle rettsmøter i saken og må møte hvis han blir pålagt det.
  • Han kan velge å føre saken sin selv eller la en advokat ta saken. Han kan føre vitner og fremlegge andre bevis. 
  • Han må gi en sannferdig og fullstendig forklaring, og må avgi en forsikring om at han vil gjøre dette.
  • Hvis han er uenig i de avgjørelsene retten treffer, kan han normalt få prøvd dem ved en høyere domstol.
Til toppen