Statistikk

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst.

Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene.


Årsstatistikk 2016 Årsstatistikk 2017

Høyesterett 2016 (lenke til hoyesterett.no)

Lagmannsrettene per domstol (publ 10.2.17) Lagrettesaker, meddomsrettssaker, anker over beslutninger/kjennelser, fagdommersaker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid. 

Høyesterett 2017

Lagmannsrettene per domstol (publ 27.2.18) Lagrettesaker, meddomsrettssaker, anker over beslutninger/kjennelser, fagdommersaker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid. 

 

Tingrettene per domstol 2016 (publ 10.2.17) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder).

Tingrettene per domstol 2017 (publ 27.2.18) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder).

Saker etter barneloven per tingrett 2012-2016 (publ 23.1.2017)

 

Arbeidsrettssaker per tingrett 2012-2016 (publ 23.1.17)

Saker etter barneloven per tingrett 2013-2017 (publ 28.2.18)

Arbeidsrettssaker per tingrett 2013-2017 (publ 28.2.18)

Jordskifterettenes saksavvikling 2016 Per jordskiftedomstol. (publ 10.2.17)

Jordskifterettenes saksavvikling 2017 Per jordskiftedomstol. (publ 27.2.18)

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2016
(publisert 05.04.2017)

 

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2017
(publisert 23.5.18)

 

 

 

Halvårsstatistikk 2017 Halvårsstatistikk 2018

Tingretter og lagmannsretter per domstol 1. halvår 2017 (publ 27.9.17)

Tingretter og lagmannsretter per domstol 1. halvår 2018 (publ 5.9.18)

Jordskifteretter per domstol 1. halvår 2017 (publ 27.9.17)

Jordskifteretter per domstol 1. halvår 2018 (publ 5.9.18)