Statistikk

Illustrasjon stolpediagram
Illustrasjonsbilde

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst.

Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene 2020.


Årsstatistikk 2020

Høyesterett (pdf)

Lagmannsrettene (pdf)

Tingrettene (pdf)

Jordskifterettene (pdf)

Saker etter barneloven per tingrett 2016-2020 (pdf)

Arbeidsrettssaker per tingrett 2016-2020 (pdf)

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige (pdf)


Halvårsstatistikk 2020

Lagmannsrettene (pdf)

Tingrettene (pdf)

Jordskifterettene (pdf)


Årsstatistikk 2019

 

Til toppen