Meny

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, beholdning av saker og hvor lang tid det tar å behandle en sak. Halvårsstatistikk finner du nederst på siden.

Statistikken er også samlet i domstolenes årsmelding, se http://aarsmelding.domstol.no


Årsstatistikk 2015 Årsstatistikk 2016

Høyesterett 2015 (lenke til hoyesterett.no)

Lagmannsrettene per domstol (publ 09.2.16) Lagrettesaker, meddomsrettssaker, anker over beslutninger/kjennelser, fagdommersaker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid. 

Høyesterett 2016 (lenke til hoyesterett.no)

Lagmannsrettene per domstol (publ 10.2.17) Lagrettesaker, meddomsrettssaker, anker over beslutninger/kjennelser, fagdommersaker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid. 

Tingrettene per domstol 2015 (publ 09.2.16) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede samt beholdning ved årsskiftet, samt etter saksbehandlingstid (måneder).

Tingrettene per domstol 2016 (publ 10.2.17) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder).

NB: 2015 Saker etter barneloven per tingrett 2011-2015 (publ 19.2.16)

 Arbeidsrettssaker per tingrett 2011-2015 (publ 19.2.16)

Saker etter barneloven per tingrett 2012-2016 (publ 23.1.2017)

Arbeidsrettssaker per tingrett 2012-2016 (publ 23.1.17)

Jordskifterettenes saksavvikling 2015 Per jordskiftedomstol. (publ 9.2.16)

Jordskifterettenes saksavvikling 2016 Per jordskiftedomstol. (publ 10.2.17)

 

 

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2014 (publisert 1.7.2015)

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2016 (publisert 05.04.2017)

Halvårsstatistikk 2016 Halvårsstatistikk 2017

Tingretter og lagmannsretter per domstol 1. halvår 2016 (publ 9.9.16)

Tingretter og lagmannsretter per domstol 1. halvår 2017 (publ 27.9.17)

 

Jordskifteretter per domstol 1. halvår 2017 (publ 27.9.27)

                       

 
   

Siden ble sist oppdatert: 27.09.2017, kl. 10.09