Valg av meddommere for kommuner og fylkeskommuner

Tidslinje som viser lovpålagte steg i prosessen med valg av meddommere.

Velkommen til deg som skal jobbe med meddommervalg i kommunen og fylkeskommunen!

Hvert fjerde år velger kommuner og fylkeskommuner nye meddommere og skjønnsmedlemmer som skal gjøre tjeneste i Norges domstoler. På denne siden finner du informasjon om hvordan valg av meddommere og skjønnsmedlemmer foregår.

Tidslinjen over viser hvilke lovpålagte oppgaver som er knyttet til valgprosessen og når disse må være utført. Har du ikke tilgang til teksten i illustrasjonsbildet? Klikk på denne lenken.

Under finner du prosessen forklart steg for steg. Steg 6-8 gjelder særlig valg av skjønnsmedlemmer.

Her finner du nettsider om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer. 

Til toppen