Om meddommervalg for kommuner

Her finner du informasjon til kommuner som skal velge meddommere, samt skjønnsmedlemmer.

Hvis du er privatperson og ønsker å bli meddommer, ta kontakt med din kommune.

Meddommerutvalg 2021 - 2024

Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere og skjønnsmedlemmer. Rapportering av utvalg skjer på https://www.meddommerutvalg.no.

Frist for innrapportering er før 15. september 2020.

For spørsmål om valget, ta kontakt med Domstoladministrasjonen på telefon 73567000 eller e-post postmottak@domstol.no

Her finner du nettsider om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer. 

Til toppen