Lovpålagte frister

Innen 1. mars

 - Kommunen blir varslet om behov for meddommere av domstolene

Innen 1. juli

 - Valg av meddommer i kommunestyret

Innen 15. september

 - Kommunene melder inn meddommere i Portal for meddommerutvalg

Innen 15. oktober

 - Fylkestinget oppnevner skjønnsmedlemmer etter forslag fra kommuner og domstoler

Innen 1. november

 - Fylkeskommunene melder inn skjønnsmedlemmer i Portal for meddommerutvalg

Fra 1. januar

 - Oppstart nye meddommere og skjønnsmedlemmer for en fireårsperiode

 
Til toppen