Om meddommervalg for kommuner

Her finner du informasjon til kommuner som skal velge meddommere, samt skjønnsmedlemmer.

Hvis du er privatperson og ønsker å bli meddommer, ta kontakt med din kommune.

Meddommerutvalg 2021 - 2024

Før 1. juli 2020 skal kommunene velge meddommere, og frist for innrapportering er før 15. september 2020. Innen 1. november 2020 skal fylkeskomunner har rapportert inn skjnnsmedlemmer.

For spørsmål om valget, ta kontakt med Domstoladministrasjonen på telefon 73567000 eller e-post postmottak@domstol.no

Her finner du nettsider om meddommerordningen og hva det vil si å være meddommer. 

Strafferettslig vandel

For alle meddommere som inngår i et utvalg er det krav til at det ved rapportering er gjennomført strafferetslig vandel jf. domstolloven § 72, Vandelsvurdering av meddommere foretas sentralt av Politiet, og de har utarbeidet et rutinedokument for vandelsvurdering i den forbindelse. Lister over utvalg sendes altså ikke til det enkelte kontor eller politidistrikt for vandelsvurdering. Det skal heller ikke sendes direkte til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø. 

Til toppen