Innrapportering av utvalg

Innrapportering av meddommerutvalg gjøres i portal for meddommerutvalg, og brukes for rapportering av meddommere til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og for skjønnsmedlemmer. Frist for rapportering av utvalg er 15.september 2020, med unntak av skjønnsmedlemmer hvor fristen er 1.november.

Registrering av meddommere

I portalen er det mulig å registrere meddommere ved å laste opp oversikt i Excel-dokument, elelr ved å legge de inn en og en. Hvert utvalg må lastes opp/legges inn, og rapporteres seperat. For detaljer om bruk av portal se håndbok portal for meddommerutvalg.

Ved bruk av Excel-dokument er det stert anbefalt at det benyttes malene som kan lastes ned fra portalen, eller fra listen over nyttige dokumenter i boksen til høyre. Hvis utvalget overstiger 2000 personer må det fordeles i flere Excel-dokumenter, da det på innporten er en begrensning på 2000 oppføringer.

Validering og innsending av utvalg

Ved validering sjekkes det at informasjon er formatert rett og at obligatoriske felter er fylt ut.  Filen som lastes opp må inneholde følgende kolonner med informasjon, i riktig rekkefølge:

 • Meddommertype – avhengig av type utvalg som legges inn.
  • AL – meddommere i tingretten
  • LA – meddommere i lagmannsretten
  • JS – meddommere i jordskifteretten
  • SK - skjønnsmedlemmer
 • Fødselsnummer - 11 siffer, ingen mellomrom eller bindestrek.
 • Etternavn
 • Fornavn - med eventuelle mellomnavn
 • Telefonnummer - Mobiltelefon, eventuelt fasttelefon. Kun et nummer.
 • Yrke (Utdanning) - Hva slags bakgrunn har person. (Lærerutdanning, ufaglært, sveiser, bioingeniør etc.)
 • Stilling (Stillingstittel) - Hva gjør person i dag. (Adjunkt, butikkmedarbeider, skipsbygger, pensjonist etc.)
 • Særlig kyndig – spesiell kompetanse. (Gjelder bare JS og SK.)
 • E-post – kun en adresse.
 • Arbeidstelefon – kun et nummer. (Gjelder bare SK.)

Før det er mulig å sende inn et utvalg må du ha nådd domstolen sitt behov, eller ligge innenfor tillatt grenseverdi for behov. Hvis det er umulig å møte behovet som er angitt må dette tas med den aktuelle domstol.

Ved innsending må det bekreftes at det er gjennomført strafferetslig vandel jf. domstolloven § 72, og opplyses om det er blitt gjennomført økonomisk vandelskontroll jf. domstolloven § 70 tredje punktum.

Manglende meddommerbehov

Hvis det mangler behov for ett eller flere utvalg, skyldes nok dette at domstol har glemt å legge det inn. Ta da kontakt med domstol for utvalget gjelder.

Til toppen