Spørsmål og svar for vitner

Denne siden svarer på ofte stilte spørsmål fra vitner.

Et vitne er en person som vet noe som kan være relevant for rettens avgjørelse. Den som har blitt utsatt for forbrytelsen kalles for den fornærmede i saken og forklarer seg med status som vitne.

Før rettssaken starter

Hvorfor må jeg vitne, jeg har jo avgitt forklaring tidligere?

Kan jeg nekte å vitne?

Må jeg møte i retten eller kan jeg vitne på telefon? 

Hva skal jeg ha på meg? 

Hvor henvender jeg meg når jeg kommer til domstolen?

Kan jeg ta med meg drikke?

Risikerer jeg å møte gjerningsmannen eller noen han kjenner?

Kan jeg ta med noen som støtte i rettsalen?

Min mor/far er også vitne, kan hun/han sitte i salen når jeg vitner?

Kan jeg følge saken fra start til slutt? (før og etter jeg har vitnet)

Er det ofte forsinkelser?

Kan jeg få vite hvem andre som skal vitne?

Hva om jeg mottar trusler fra tiltalte eller noen han kjenner?

Kan jeg skrive på f.eks. facebook om vitneforklaringen?

Hvem kontakter jeg om jeg lurer på noe?

Hva om jeg er syk om morgenen sånn at jeg ikke klarer å møte opp?

Hva vil bli vist fram i saken?

Vil det bli vist bilder/videoer av meg som politiet har beslaglagt (bilder tiltalte har tatt)?

Jeg har levert dagboken min til bistandsadvokaten, vil noe fra denne bli tema?

Hvem er tilstede og hvor sitter de?

Hvor nært tiltalte må jeg sitte?

Kan jeg be om at tiltalte setter seg bak i salen eller går ut når jeg vitner?

Hvem sitter og hører på?

Kommer det journalister?

Må foreldrene mine være til stede?

Er det lov og be om pauser?

Hvilke spørsmål får jeg – og av hvem?

Kan tiltalte stille meg spørsmål?

Hva om tiltalte stirrer slik at jeg ikke klarer å svare?

Må jeg oppgi navn og adresse?

Må man "sverge på bibelen" før forklaringen?

Hva om jeg gråter?

Hvor detaljerte er spørsmålene?

Hvor lenge varer vitneavhøret?

Hvem stiller spørsmål?

Hvilke spørsmål kan forsvarer stille meg?

Opptak av forklaringen

Vil noen kunne gjøre opptak av forklaringen min?

Etter jeg har forklart meg

Hva om jeg kommer på noe etterpå, som jeg skulle ha sagt?

Bør jeg høre tiltaltes forklaring?

Når får man vite  dommen?

Hva skjer med tiltalte?

Kan saken bli anket og må jeg da vitne på nytt?

Før rettssaken

Hvorfor må jeg vitne, jeg har jo avgitt forklaring tidligere?

Dommerne avgjør saken basert på det som blir lagt frem i retten. Verken dommeren, forsvarer eller tiltalte var til stede da du forklarte deg for politiet. Opplesing av politiforklaringene er heller ikke godt nok fordi forsvareren må få stille deg spørsmål.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg nekte å vitne?

Ingen kan nekte å møte. De fleste har også plikt til å forklare seg. Er du i familie med tiltalte, kan det hende at du likevel ikke har plikt til å svare. Hvis du er usikker på om du har forklaringsplikt, kontakt aktor i forkant.

Tilbake til spørsmålene

Må jeg møte i retten eller kan jeg vitne på telefon?

Hvis du bor på samme sted som rettssaken går, må du møte i retten. Har du mange timers reisevei til tinghuset, så spør aktor på forhånd om telefon eller videokonferanse kan brukes.

Tilbake til spørsmålene

Hva skal jeg ha på meg?

Ta på deg det du vil, det viktigste er at du føler deg komfortabel. Ytterklærne kan du ta av deg før du går inn. Bruk helst ikke hodeplagg i rettsalen.

Tilbake til spørsmålene

Hvor henvender jeg meg når jeg kommer til domstolen?

I alle tinghus er det en resepsjon der du kan hjelp til å finne venterommet til rettssalen.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg ta med meg drikke inn?

Nei, men ofte er det vannglass på bordet. Er det tomt, så si fra til aktor eller rettsbetjenten.

Tilbake til spørsmålene

Risikerer jeg å treffe gjerningspersonen eller noen han kjenner?

Gjerningspersonen er til stede i rettssalen. Han eller hun har rett til å høre på alle vitnene. På den måten gis personen mulighet til å kommentere det som blir sagt. Snakk med aktor om du ikke vil møte noen på vei inn i domstolen eller mens du venter utenfor salen.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg ta med noen som støtte i rettsalen?

Ja, men ikke andre vitner. De du tar med deg, må sitte på tilhørerplassene. Hvis du ønsker dem nærmere, så ta det opp med aktor i forkant.

Tilbake til spørsmålene

Min mor skal også vitne, kan hun høre på når jeg vitner?

Hvis du er under 18 år, kan moren din sitte i salen å høre på din forklaring. Hvis du er over 18 år, kan ikke moren din høre på saken før hun selv har forklart seg. Det er mulig å spørre om moren din kan få forklare seg først.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg følge hele saken? (Både før og etter jeg har vitnet)

Vitner kan ikke høre på saken før de selv har forklart seg, men etterpå, kan du sette deg på tilhørerbenken. Hvis du er fornærmet i saken, har du rett til å være med fra starten selv om du ikke forklarer deg før tiltalte.

Tilbake til spørsmålene

Er det ofte forsinkelser?

Ja. Noen domstoler har vitnestøtter som er til stede på venterommet eller på eget kontor. Disse har ofte oversikt over om det er forsinkelser. Ved lengre forsinkelser blir vitnene ofte varslet.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg få vite hvem andre det er som skal vitne?

Det kan spørre du aktor om. Det er kun hvis du er fornærmet i saken at du har krav på å få vite hvem som skal vitne.

Tilbake til spørsmålene

Hva om jeg mottar trusler fra venner, familie av tiltalte før, under eller etter rettssaken?

Da må du kontakte politiet.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg skrive om hvordan det var å være vitne på sosiale medier?

Du har rett til å fortelle hvem du vil om hvordan det var å være vitne, men man bør tenke seg godt om før man skriver om slike opplevelser på facebook eller andre nettsteder. Det du skriver kan oppleves som belastende for andre som er berørt av saken. Det er også en fare for at andre vitner i saken blir påvirket av det du skriver. I enkelte saker kan det vitner skriver på sosiale medier bli slått opp som sak i nyhetene. Det sikreste er å la være å skrive noe.

Tilbake til spørsmålene

Hvem kan jeg ringe til hvis jeg har noen spørsmål?

Aktor kan svare på de fleste spørsmålene som vitner har. Lurer du på hvordan rettsalen ser ut, kan du ringe domstolen. Dommeren kan ikke snakke med vitner på forhånd.

Tilbake til spørsmålene

Hva om jeg kjenner meg så dårlig om morgenen sånn at jeg ikke klarer å møte opp?

Hvis du blir dårlig først samme dag som du skal forklare deg, må du straks ringe aktor eller retten for å  avklare hva du skal gjøre. Du må legge frem legeerklæringen som bekreftelse. Legen kan imidlertid ikke frita deg fra oppmøte. Det er dommeren som avgjør om du må møte etter å ha sett legeerklæringen.

Tilbake til spørsmålene
 

Hva vil bli vist fram?

Vil retten vise beslaglagte bilder av meg og tiltalte?

Ja, det må du regne med. Spør aktor før rettssaken hvis du vil vite mer om dette.

Tilbake til spørsmålene

Jeg har gitt min dagbok til bistandsadvokaten. Vil noe fra den  bli vist?

Du må spørre bistandsadvokaten om hun har gitt boka til politiet. Hvis boka ikke er levert til politiet, er det du selv som bestemmer om noe fra dagboka skal legges frem.

Tilbake til spørsmålene
 

Hvem er tilstede og hvor sitter de?

Se lenke for oversikt over hvem som deltar  i ulike saker.

En god del domstoler har bilder av rettssalene, sjekk den aktuelle domstolens nettsted (domstoloversikt).

Tilbake til spørsmålene

Hvor nært tiltalte må jeg sitte?

Rettsalene er forskjellige i størrelse. Du kan få se den før saken begynner. Ta kontakt med domstolen.

Tilbake til spørsmålene

Kan jeg be om at tiltalte setter seg bak i salen, eller helst går ut når jeg skal snakke?

Dette må du spørre aktor om, helst noen dager før rettsaken. Den tiltalte kan ikke tvinges til å flytte på seg.

Tilbake til spørsmålene

Hvem sitter og hører på i retten?

Nesten alle rettssaker er åpen for alle. I de fleste sakene er det likevel ikke andre til stede enn de som deltar i saken. Hvis du skal forklare deg om svært personlige ting, kan du be aktor/dommeren om å få forklare deg uten tilhørere til stede. Det er da opp til dommeren å bestemme dette.

Tilbake til spørsmålene

Kommer det journalister?

Det avhenger av om saken er interessant for mediene. Journalistene bruker uansett ikke å navngi vitner som forklarer seg. Hvis du lurer på hva de kommer til å skrive kan du spørre. Da pleier de å være åpne om det, men dette er ikke noe du har en klar rett på å få vite.

Tilbake til spørsmålene

Må foreldrene mine være til stede?

Nei, men hvis du er under 18 år, har foreldrene dine rett til å være til stede. Det betyr at du ikke kan nekte dem å være med.

Tilbake til spørsmålene

Er det lov og be om pauser?

Ja.

 

Tilbake til spørsmålene 

Hvilke spørsmål får jeg – og av hvem?

Kan tiltalte stille meg spørsmål?

Nei, det er forsvareren som spør på vegne av den tiltalte.

Tilbake til spørsmålene

Hva om tiltalte stirrer sånn på meg slik at jeg ikke klarer å svare på spørsmålene?

Hvis dette skjer, så si fra til dommeren. For å ikke bli forstyrret kan du tenke på at du skal svare bare til dommeren. Hjelper ikke det, så be om pause og forklar situasjonen til aktor.

Tilbake til spørsmålene

Må jeg oppgi navn og adresse i retten?

Dommeren vil spørre deg om navnet ditt, adressen din og fødselsdato. Hvis du ikke vil si adressen din slik at tiltalte hører det, må du snakke med aktor før rettssaken.

Tilbake til spørsmålene

Må man "sverge på bibelen" før man forklarer seg?

Nei. Men vitnet skal avgi en forsikring. Vitnet blir bedt om å reise deg, så spør dommeren:

«Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?»

Vitne blir bedt om å svare: (og dette trenger du ikke å pugge fordi dommeren også sier det) «Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.»

Tilbake til spørsmålene

 

Hva om jeg begynner å gråte?

Da spør du om en pause. Som oftest vil dommeren uansett si at saken tar en pause hvis han ser at du gråter.

Tilbake til spørsmålene

Hvor detaljerte er spørsmålene jeg får?

Det varierer. Vitner til en forbrytelse, må regne med spørsmål om detaljer. Dato og tid er ofte viktig. Det er lov å ha med seg en huskelapp med stikkord, men du kan ikke skrive ned alt du vil si. Ikke vær redd for å få jernteppe. Spørsmålene er så konkrete at det er lett å svare. Får du problemer, så vil spørsmålet bli stilt på en annen måte for å hjelpe deg. Noen ganger tar man også en pause slik at vitnet får tenkt seg om. Du må forberede deg på å si alt du vet om saken så oppriktig som mulig. Du kan ikke vite hva som vil være viktig for retten. Hvis dommeren mener du blir for detaljert, så sier han fra om det. Er du usikker på om du bør svare på et spørsmål, så spør om dette. De fleste vitner har også forklart seg for politiet. Hvis du husket mer da du forklarte deg for politiet, kan deler av politiforklaringen bli lest opp.

Tilbake til spørsmålene

Hvor lenge varer et vitneavhør?

Fra fem minutter til en sjelden gang flere timer. Du kan spørre aktor om hva han antar.

Tilbake til spørsmålene

Hvem stiller meg spørsmål?

Aktor, forsvarer, alle dommerne og eventuelt bistandsadvokat og sakkyndige kan stille deg spørsmål. Den som har bedt deg om å stille som vitne er først ute med sine spørsmål.

Tilbake til spørsmålene

Hvilke spørsmål kan forsvarer stille meg?

Forsvarer stiller ofte spørsmål som skal gjøre det mer usikkert om tiltalte faktisk har gjort det han er tiltalt for. Forsvarers spørsmål kan derfor av og til være fokusert på detaljer hvor andre vitner har sagt noe annet enn deg. Du skal uansett konsentrere deg om å svare så oppriktig som mulig på alle spørsmål. Dommeren har ansvar for at både aktor og forsvarer ikke stiller upassende spørsmål.

Tilbake til spørsmålene
 

Opptak av forklaringen

Vil noen kunne gjøre lydopptak eller filme forklaringen min?

Nei. Domstolen gjør veldig sjelden lydopptak. Heller ikke tilhørere har lov til å ta opptak med mobil eller lignende. Disse skal være avslått i retten. TV-selskaper har heller ikke lov til å filme etter at saken har startet.

Tilbake til spørsmålene

 

Etter jeg har forklart meg

Hva om jeg kommer på noe jeg skulle ha sagt etterpå?

Ta straks kontakt med aktor om det.

Tilbake til spørsmålene

Bør jeg sitte og høre på tiltaltes forklaring?

Det er kun den som er fornærmet som har rett til å høre på tiltaltes forklaring. Det er ikke mulig å gi et generelt svar på hva som er riktig.

Tilbake til spørsmålene

Når får man vite hva dommen ble?

Hvis du har erstatningskrav mot tiltalte, blir dommen sendt deg. Har du bistandsadvokat, vil bistandsadvokaten kontakte deg når dommen er klar. Andre vitner må selv kontakte politiet eller domstolen for å få dommen.

Tilbake til spørsmålene

Hva skjer med tiltalte?

Hvis tiltalte blir dømt, er straff i form av ubetinget/betinget fengsel, samfunnsstraff eller bot mest vanlig.

Tilbake til spørsmålene

Kan saken bli anket og må jeg da vitne på nytt?

Ja, både tiltalte og politiet kan anke dommen. Ankefristen er to uker. Hvis det blir anke i lagmannsretten, må du vitne på nytt. Forklaringen din i tingretten blir det ikke gjort opptak av.

 

Tilbake til spørsmålene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen