Vitnestøtte

Vitnestøtte og vitne i samtale
En vitnestøtte gjør vitnet trygg i en ukjent situasjon (illustrasjonsbilde).

På denne siden kan du lese mer om hva en vitnestøtte er og hensikten med ordningen. Vi har også informasjon for deg som vil bli vitnestøtte.

Hva gjør en vitnestøtte?

Det å vitne i en rettssak kan være uvant for de fleste. En vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for deg som skal vitne. Vitnestøtten tilbyr deg medmenneskelig støtte og gir veiledning om det som vil skje i retten. Du kan snakke med vitnestøtten både før og etter rettsmøtet. I enkelte tilfeller kan vitnestøtten også bli med inn i rettssalen. Vitnestøtten er nøytral og upartisk samt har taushetsplikt.

”Et trygt vitne er et godt vitne” er motto  for vitnestøtteordningen. En vitnestøtte vil forklare deg hvilke roller de ulike aktørene i rettsalen har og hvor de sitter. Vitnestøtten vil også kunne forklare deg hva som skal skje i rettssalen. Da blir du tryggere i en uvant situasjon og får konsentrert deg om det du skal fortelle. Dermed får dommerne et godt grunnlag for sin avgjørelse i saken.

Disse domstolene tilbyr vitnestøtte.

Vitnestøtten skal gi praktisk informasjon om hva som skal skje i rettsmøtet til de som skal vitne. Det innebærer at vitnestøtten:

  • gir informasjon om rettsprosessen og rettssystemet
  • har evne til å komme i kontakt med folk og tilby støtte
  • har taushetsplikt

Vitnestøtten må kunne kommunisere uten å involvere seg i saken og skal ikke gi råd om hva vitnet skal si.

Styrker rettssikkerhet og service

Hvis et vitne i retten kan konsentrere seg om sin forklaring, får retten et mest mulig riktig grunnlag for å sin avgjørelse. En vitnestøtte som avklarer alle praktiske spørsmål og tilbyr støtte, vil redusere vitnets usikkerhet i møte med domstolen. Det betyr at ordningen bedrer rettssikkerheten.

Vitnestøtteordningen innebærer også bedre service i domstolene. De fleste domstoler har ikke personell til å ta imot og veilede vitnene når de kommer. Mange vitner må også vente lenge før det er deres tur, og dessverre gis det ikke alltid beskjed om forsinkelser. Vitner som møter i domstoler med vitnestøtte, vil derimot i større grad få informasjon dersom de må vente. 

I Norge baseres vitnestøtteordningen i tillegg på frivillighet. Det betyr altså at vitnestøttene er nøytrale,  det er ingen bindinger til partene.

Bli vitnestøtte?

Les mer om hvordan du blir vitnestøtte.

Håndbok for vitnestøtter

Vil du vite mer om dette, kontakt Elin Helen Kvalvik Utvik i Domstoladministrasjonen.

 

Til toppen