Bli vitnestøtte

Bilde fra venterom for vitner.jpg
En vitnestøtte tilbyr støtte for de som skal vitne i retten.

En vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for de som skal vitne i en rettssak. 

Vil du bli vitnestøtte?

Du må være over 18 år og ha plettfri vandel. Du vil bli intervjuet og få opplæring. Kontakt din lokale domstol (se oversikt) eller lokale Røde Kors for å høre om de har denne ordningen der du bor eller i omkringliggende område.

Som vitnestøtte er du til stede i domstolen ca. kl. 08.30- 15.30, eller til siste vitne har gått. Oppmøtetidene kan variere noe og du har vakt ca. to dager i måneden.

Les mer om vitnestøttenes tilbud til vitner

Håndbok for vitnestøtte

Denne håndboken er for nye vitnestøtter, og brukes i opplæringen.

Håndbok for vitnestøtter

Opplæringsfilm

Film "Vitnestøtte" viser fire problemstillinger for hvordan man møter vitner med ulike behov, både før og etter vitneforklaringen. Den viser både gode og mindre gode løsninger, som nye og erfarne vitnestøtter kan diskutere.

Filmen viser altså ikke "beste praksis", men er en opplæringsfilm. 

Se filmen "Vitnestøtte"

Til toppen