Bli vitnestøtte

Bilde fra venterom for vitner.jpg
En vitnestøtte tilbyr støtte for de som skal vitne i retten.

En vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for de som skal vitne i en rettssak. 

Vil du bli vitnestøtte?

Du må være over 18 år og ha plettfri vandel. Du vil bli intervjuet og få opplæring. Kontakt din lokale domstol (se oversikt) eller lokale Røde Kors for å høre om de har denne ordningen der du bor eller i omkringliggende område.

Som vitnestøtte er du til stede i domstolen ca. kl. 08.30- 15.30, eller til siste vitne har gått. Oppmøtetidene kan variere noe og du har vakt ca. to dager i måneden.

Les mer om vitnestøttenes tilbud til vitner

Håndbok for vitnestøtte

Denne håndboken er for nye vitnestøtter, og brukes i opplæringen.

Håndbok for vitnestøtter

Til toppen