Domstoler med vitnestøtte

Lagmannsretter:

Alle lagmannsretter har vitnestøtter.

Tingretter:

Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder tingrett 
Bergen tingrett
Drammen tingrett
Follo tingrett
Fredrikstad tingrett
Gjøvik tingrett
Glåmdal tingrett
Hedmarken tingrett
Halden tingrett
Haugaland tingrett
Inntrøndelag tingrett
Jæren tingrett
Kristiansand tingrett
Moss tingrett 
Namdal tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nord-Troms tingrett
Nordmøre tingrett
Oslo tingrett
Rana tingrett
Romsdal tingrett
Salten tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Sogn og Fjordane tingrett
Stavanger tingrett
Sunnmøre tingrett
Sør Gudbrandsdal tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Trondenes tingrett
Vestfold tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Øvre Romerike tingrett

 

Til toppen