Domstoler med vitnestøtte

Lagmannsretter:

Alle lagmannsretter har vitnestøtter.

Tingretter:

Alle tingrettene tilbyr vitnestøtte, men ikke ved alle rettsstedene. Ta kontakt med din lokale domstol for å spørre.

Til toppen