Oppførsel i retten

Rettssal i Gulating lagmannsrett
Rettssal i Gulating lagmannsrett

Det å være med i en rettssak er alvorlig for de som er involvert i saken. Derfor er også en respektfull ramme rundt sakene. Denne siden gir informasjon om hvordan man skal oppføre seg i en rettssal.

Arbeidet som blir gjort i en rettssal er alvorlig og krevende. Det kan ha store konsekvenser for de involverte, enten det er parter, vitner, tiltalte eller fornærmede. Rettens avgjørelse i en bestemt sak, kan også ha betydning ut over den aktuelle saken. Dette fordi resultatet kan skape rettspraksis (betyr at det i lignende saker blir sett på hva som ble utfallet i en tidligere sak). Det er derfor flere grunner til å ha en rolig og respektfull ramme.

Rettens leder (en dommer) har som oppgave å styre forhandlingene etter fastsatte regler. Det er derfor alles plikt å følge beskjedene fra ham eller henne.

Rammer som understreker respekt for retten og dommernes autoritet

Fagdommerne og advokater har på seg sort kappe (se regler om dette på lovdata.no). Andre aktører har vanlige, pene klær.

Alle i rettssalen reiser seg når dommerne kommer inn. Det samme gjelder når dommerne går ut av rettssalen for å ta pause eller når rettsmøtet avsluttes.

Det stilles generelt krav til både høflig framferd og talemåte i retten.

Ikke forstyrr rettssaken:

Møt fram i god tid. Før dommerne tar sete skal alle øvrige aktører og tilhørere være på plass i rettssalen.

Mobiltelefoner og andre støykilder skal være avslått. Reglene som gjelder for offentlighet i rettspleien gjelder også for sosiale medier og uavhengig av hvilket teknisk utstyr som brukes. I straffesaker er det i utgangspunktet forbud mot fotografering og lydopptak. Du kan altså ikke ta bilder, filme eller spille inn lyd med mobiltelefon eller lignende Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet. Det samme gjelder under opphold i den bygning der rettsmøtet holdes, om denne ikke samtykker. Hvis retten har lagt ned referatforbud så kan det heller ikke blogges, twitres og lignende fra og om rettsmøtet. Les mer om offentlighet i rettspleien.

Det er ikke tillatt å snakke, lese aviser og lignende, drikke eller spise.

Det er vanligvis lunsjpause ca. kl. 1200. I tillegg tas det korte pauser underveis i forhandlingene.

Du bør unngå å gå inn eller ut av rettssalen hvis det ikke er pause. Dersom det likevel er nødvendig, så gjør det så stille som mulig.

Følg for øvrig beskjedene fra rettens leder (dommeren) og rettsbetjenten.

 

 

Til toppen