Tilrettelagte avhør

Barn og ungdom under 16 år eller personer med psykisk utviklingshemming kan slippe å møte i retten. De forklarer seg i et tilrettelagt avhør før rettssaken starter.

Slike avhør ble tidligere kalt dommeravhør, men ansvaret er nå flyttet fra domstolen til politiet.

Les mer om avhørene

- www.politiet.no

- Statens barnehus 

 

Til toppen