2015

Møtedatoer i 2015

  • 21. januar, Trondheim
  • 18. mars, Oslo
  • 24. juni, Oslo
  • 8.-9. september, Trondheim
  • 12. november, Oslo
  • 10. desember, Oslo

Tilsynsutvalgets vedtak sortert på de ulike møtene:

Til toppen