2016

Møtedatoer for 2016

  • 21. januar, Oslo
  • 3. februar, Oslo - ekstraordinært
  • 30. mars, Trondheim
  • 22. juni, Oslo
  • 7.-8. september, Trondheim (med vara)
  • 16. november, Oslo
  • 15. desember, Oslo
Til toppen