2017

Møtedatoer for 2017

1. februar, Oslo

26. april, Oslo

14. juni, Tromsø

12.-13. september, Trondheim (med vara)

1. november, Oslo

5. desember, Oslo (ekstraordinært)

Til toppen